100 İLLİK XƏZİNƏ
Maarifləndirici proqramın hazırlanmasında məqsəd 100 illik tarixə malik qocaman ali təhsil ocağının 16 fakültəsi barədə geniş məlumat verməkdir.
Buraxılışlar